רוטרי בינ"ל אזור 2490
מועדון כפר סבא-13461

יוצרים תקוה בעולם
 

2007/08 - נ"ל יובל השכל 

                                                                                                                  

                                                                                                                       מועדון אינטרנט בשיכון עלייה

פעילות:
1. פיתוח תשתית ופעילות להרחבת מספר החברים במועדון.
2. קבלת 2 חברים חדשים ו- 3 מועמדים.
3. חיזוק הקשרים עם מועדוני האשכול.
4. הטמעת תהליכי בקרה ודיווח במועדון.
5. פיתוח וגיוס משאבי קהילה חדשים. גויסו 81,000 ¤.
6. הטמעת ניהול פרויקט אלי באפיק הקהילה.
7. תמיכה במועדון "אנוש" כפר סבא.
8. הפעלת אינטרנט במועדוני קשישים.
9. הוספת מועדון אינטרנט בשיכון עלייה.
10. ניסיון להפעלת פרויקט יורומד עם האיחוד האירופאי
11. קידום מצוינות בקהילה האתיופית
12. מסיבת חנוכה במרכז קליטה
13. המשך תמיכה בחדר מוסיקה לנוער מנותק
14. פרויקט מודעות ליתר לחץ דם ברחבי העיר
15. אירוח כנס אזורי בנושא מודעות ליתר לחץ דם.
16. פרויקט המזון "מלוא הטנא"- חלוקת מזון שבועית.
17. פרויקט המזון "מלוא הטנא"- דבש בראש השנה
18. תמיכה במופע התרמה למען עמותת אנוש.
19. 3 מלגות לסטודנטים העוסקים בפרויקט של פיתוח מנהיגות צעירה
20. סייע בקידום פעילות מרגיעה במסגרת אירוח ילדי שדרות במרכז קליטה.
21. התקיים כנס מחזורים במרכז הקליטה לבוגרי תוכנית סל"ה.
22. חלוקת פרסים לתלמידים מתנדבים מצטיינים בטכנולוגיה ובמדעים.
23. חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי כפר סבא המתנדבים לפעילות קהילתית בכפר סבא.

 
מועדון רוטרי כפר סבא,   עמותה מספר   580009694   הנשיא המכהן: גבי מזור    דוא"ל   mazor.gaby@gmail.com  טל : 050-3376290
לייבסיטי - בניית אתרים