רוטרי בינ"ל אזור 2490
מועדון כפר סבא-13461

יוצרים תקוה בעולם
 
מסמכי העמותה

תעודת רישום העמותה - 1982
אישור ניהול תקין - 2019
אישור ניהול תקין - 2020

אישור ניהול תקין - 2021

שנת 2019
דו"ח כספי 2019
פרוטוקול חתום

דו"ח מילולי 2019

שנת 2018
דו"ח כספי 2018
דו"ח מילולי 2018

שנת 2017
דו"ח כספי 2017
דו"ח מילולי 2017
 
שנת 2016
דו"ח כספי 2016
דו"ח מילולי 2016
דו"ח חמשת מקבלי השכר – 2016
 
שנת 2015
דו"ח כספי 2015
דו"ח מילולי 2015
דו"ח חמשת מקבלי השכר – 2015
 
שנת 2014
דו"ח כספי 2014
דו"ח מילולי 2014
דו"ח חמשת מקבלי השכר - 2014

שנת 2013
דו"ח כספי 2013
דו"ל מילולי 2013
דו"ח חמשת מקבלי השכר – 2013
 
שנת 2012
דו"ח כספי 2012
דו"ח מילולי 2012
דו"ח חמשת מקבלי השכר – 2012
 
שנת 2011
דו"ח כספי 2011
דו"ח מילולי 2011
דו"ח חמשת מקבלי השכר - 2011
 
שנת 2010
דו"ח כספי 2010
דו"ח מילולי 2010
דו"ח ביקורת 2010

דו"ח חמשת מקבלי השכר - 2010
 
שנת 2009
דו"ח ביקורת 2009
דו"ח חמשת מקבלי השכר  - 2009
דו"ח מילולי 2009
 
שנת 2008
דו"ח כספי 2008
דו"ח מילולי 2008
דו"ח ביקורת 2008
פרוטוקול 2008
 
 שנת 2007
דו"ח ביקורת 2007
פרוטוקול 2007
 
שנת 2006
דו"ח ביקורת 2006
פרוטוקול 2006
 
שנת 2005
דו"ח ביקורת 2005
פרוטוקול 2005
 
שנת 2004
דו"ח ביקורת 2004
פרוטוקול 2004
 
שנת 2003
דו"ח ביקורת 2003
פרוטוקול 2003
 
שנת 2002
דו"ח ביקורת 2002
פרוטוקול 2002
 
שנת 1999
דו"ח ביקורת 1999
פרוטוקול 1999
 
שנת 1998
דו"ח ביקורת 1998
פרוטוקול 1998
  
שנת 1997
דו"ח ביקורת 1997
פרוטוקול 1997
 
שנת 1996
דו"ח ביקורת 1996
פרוטוקול 1996
 
שנת 1995
דו"ח ביקורת 1995
פרוטוקול 1995
 
שנת 1994
דו"ח ביקורת 1994
פרוטוקול 1994
 
שנת 1993
דו"ח ביקורת 1993
פרוטוקול 1993
 
שנת 1992
דו"ח ביקורת 1992
פרוטוקול 1992
 
 שנת 1991
דו"ח ביקורת 1991
פרוטוקול 1991
 
 
 

 
מועדון רוטרי כפר סבא,   עמותה מספר   580009694   הנשיא המכהן: גבי מזור    דוא"ל   mazor.gaby@gmail.com  טל : 050-3376290
לייבסיטי - בניית אתרים